FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR – Ako byť fit, zdravší a šťastnejší

Autor: | Posted on:

Ako byť fit, zdravší a šťastnejší? Touto otázkou sa zaoberali múdri filozofovia už celé tisícročia. Je to cieľ, o ktorý sa snažíme, aby sme prežili plnohodnotný život. Harmónia tela a ducha, zdravý životný štýl sú jednou z ciest ako sa k nemu priblížiť . Škola už dávno nie je miestom, kde sa iba vyučuje a sprostredkúvajú sa poznatky. Školské prostredie má v prvom rade inšpirovať a podnecovať. Naša škola sa snaží zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v celej ich komplexnosti. Okrem zabezpečenia odbornej stáže v zahraničí sa snažíme motivovať žiakov, aby neboli len vynikajúcimi odborníkmi v oblasti stavebníctva, ale aj plnohodnotnými členmi komunity a spoločnosti. Účasť na projektoch Erasmus+ je možnosť ako si plniť sny. Nielen tie cestovateľské, ale najmä tie, ktoré obohacujú osobnosť človeka a činia ho lepším. Ani svetová pandemická situácia nestojí v ceste nášmu cieľu, práve naopak. Naučila nás, ako sa flexibilne vysporiadať s problémami, ktoré táto doba prináša. V decembri 2021 sme sa zúčastnili zmiešanej vzdelávacej aktivity v rámci projektu. Každá projektová aktivita má svoj cieľ a konkrétne výstupy. Počas piatich dní sme v zmiešaných medzinárodných tímoch pracovali na nasledovných úlohách: vytváranie prezentácií o krajine, meste a škole spojené s ich predstavením pred ostatnými projektovými partnermi. Nakoľko je projekt zameraný na zdravý životný štýl a jeho vplyv na harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, ostatné aktivity zahŕňali diskusie a debaty s odborníkmi na tému zdravej životosprávy, workshopy – tipy na zdravé recepty a športové aktivity. Najväčší úspech mali prehliadky mesta Istanbul a typické športy ako napríklad lukostreľba. Napriek skutočnosti, že sme sa aktivity zúčastnili len formou online stretnutí, snažili sme sa preniesť čo najviac z projektových aktivít do školy. Prvé projektové stretnutie sa uskutočnilo v tureckom Istanbule a nasledujúca projektová aktivita sa bude konať v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti. V tomto školskom roku plánujeme absolvovať ešte tretiu vzdelávaciu aktivitu vo francúzskom meste Lyon. Vzdelávaciu aktivitu sa nám podarilo zrealizovať z finančných prostriedkov EÚ.

Mgr. Katarína Mészárosová Projektová koordinátorka

KA229 - FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Buď fit, zdravší a štastnejší

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.