Projektový tím

Mgr. Katarína Mészárosová
Mgr. Katarína Kučerová

Koordinátorka projektu. Vyučuje anglický jazyk. Aktívne sa podieľa na projektovej činnosti školy v rámci programu Erasmus+

Ing. Ildikó Horváthová
Mgr. Tímea Peťkovská

Zástupkyňa školy. Vyučuje matematiku a telesnú výchovu. Aktívne sa podieľa na príprave športových podujatí.

Ing. Adriana Eleková
RNDr. Zuzana Árki, PhD.

Vyučuje matematiku. Aktívne sa podieľa na príprave matematických súťaží.

Ing. Andrea Bojnáková
Mgr. Ágnes Dombovári

Vyučuje maďarský a nemecký jazyk. Aktívne sa podieľa na príprave jazykových súťaží.

Mgr. Štefan Tóth
Mgr. Štefan Tóth

Člen projektového tímu. Na škole pôsobí ako riaditeľ školy a vyučuje matematiku a chémiu.

Mgr. Tímea Kovácsová
Mgr. Tímea Kovácsová

Vyučuje slovenský jazyk. Aktívne sa podieľa na príprave jazykových súťaží

Ing. Andrea Bojnáková
Mgr. Silvia Košlabová

Vyučuje slovenský jazyk. Aktívne sa podieľa na príprave jazykových súťaží.

KA229 - FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Buď fit, zdravší a štastnejší

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.