Posted on:

V marci sa konala v poradí šiesta vzdelávacia aktivita pod názvom: Švédska diéta / Joga / Zdravá myseľ/ Rodinná anamnéza. V poradí šiesta a posledná vzdelávacia aktivita mala za cieľ návrat k tradíciám a uvedomenie si príčin zdravého životného štýlu a tiež dôvodov, ktoré nám v tom bránia. Vytvorili sme si maskota projektu, ktorý ale tiež zosobňuje ...

Autor: | Posted on:

Miesto konania vzdelávacej aktivity: Zemgales vidusskola Slampe, Lotyšsko ( 17.10.2022 – 21.10.2022). V októbri sa konala v poradí piata vzdelávacia aktivita pod názvom : Organic Farm / Horse Riding / Planting – Organické farmárčenie, jazda na koni a výsadba

Témou 5. vzdelávacej aktivity boli organické potraviny a ich zastúpenie pri zostavovaní ...

Autor: | Posted on:

September ako každý iný, a predsa pre našu školu netradičný. Leto sa pomaly premieňa na nádhernú, farbami obťažkanú jeseň a náš projektový tím si užíva posledné septembrové dni v slnečnej Lombardii. Začiatok školského roka sa na školách začína vždy rovnako, ale naša škola je výnimočná. Dokážeme skĺbiť tradičné s novým a nebojíme sa prijímať nové ...

Autor: | Posted on:

FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR – Ako byť fit, zdravší a šťastnejší Projekt KA 229 Strategické partnerstvá medzi školami V Dňoch od 30.05.2022 do 03.06.2022 sa naša škola stala miestom tretieho projektového stretnutia partnerov stredných škôl z Turecka, Talianska, Francúzka, Lotyšska a Maďarska. Školou sa ozývala zmes jazykov a jej priestory sa stali ...

Autor: | Posted on:

Máj je obvykle v ponímaní školského roka jedno z najnáročnejších, ale zároveň aj najčarovnejších období. Pre našu školu tohtoročný mesiac máj znamenal aj obzretie sa dozadu, za uplynulým a mimoriadne úspešným obdobím v oblasti projektovej činnosti. Bilancovali sme dosiahnuté ciele a rozhodli sme sa podeliť s našimi úspechmi, posmeliť a inšpirovať ...

Autor: | Posted on:

FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov KA 229 – Školské výmenné partnerstvá Druhá vzdelávacia aktivita sa opäť niesla v duchu zdravého životného štýlu, využívania rôznych aplikácií v boji proti obezite, výrobe domácich produktov ...

Autor: | Posted on:

Ako byť fit, zdravší a šťastnejší? Touto otázkou sa zaoberali múdri filozofovia už celé tisícročia. Je to cieľ, o ktorý sa snažíme, aby sme prežili plnohodnotný život. Harmónia tela a ducha, zdravý životný štýl sú jednou z ciest ako sa k nemu priblížiť . Škola už dávno nie je miestom, kde sa iba vyučuje a sprostredkúvajú sa poznatky. Školské prostredie ...

KA229 - FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Buď fit, zdravší a štastnejší

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.