Tri roky s Erasmus+ na našej škole...

Autor: | Posted on:

Máj je obvykle v ponímaní školského roka jedno z najnáročnejších, ale zároveň aj najčarovnejších období. Pre našu školu tohtoročný mesiac máj znamenal aj obzretie sa dozadu, za uplynulým a mimoriadne úspešným obdobím v oblasti projektovej činnosti. Bilancovali sme dosiahnuté ciele a rozhodli sme sa podeliť s našimi úspechmi, posmeliť a inšpirovať iných, otvoriť sa svetu a ukázať tvorcom vzdelanostných politík, ako sa dá budovať moderná vzdelávacia inštitúcia aj v momentálne nelichotivej situácii. Usporiadali sme prezentáciu všetkých projektových výstupov od 1.9. 2019, kde sme zahrnuli výsledky uplynulých a prebiehajúcich projektov a podelili sme sa aj o naše plány a vízie v najbližšom období. Medzi pozvanými hosťami nechýbali predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia mesta Hurbanovo, predstavitelia podnikateľského sektora – odborní garanti projektov, riaditelia a projektoví koordinátori okolitých základných škôl, predstaviteľ partnerskej stavebnej školy v Gyóri, zástupcovia vedenia školy a rady školy a iní. Bezprostredné ohlasy na šírenie projektových výstupov boli viac než pozitívne.

Pre mnohých zúčastnených sme sa stali ostrovom inšpirácie a kreativity, svetlým majákom a iniciátorom premeny tradičnej školy na modernú.

  1. Smart Home - innovative trends in vocational education ( 2019 – 2021)
  2. Smart Home - innovative trends in vocational education II ( 2021 – 2022)
  3. CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES ( 2019 – 2021 )
  4. FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR ( 2020 -2023 )
  5. Akreditácia Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy ( 2022 – 2027)

Pre viac informácií navštívte webovú stránku školy https://spsstav.sk/ Na šírenie projektových výstupov boli použité finančné prostriedky z EÚ.

Mgr. Katarína Mészárosová, projektová koordinátorka

KA229 - FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Buď fit, zdravší a štastnejší

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.