Vzdelávacia aktivita č. 2 - Budapešť, Maďarsko

Autor: | Posted on:

FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov KA 229 – Školské výmenné partnerstvá Druhá vzdelávacia aktivita sa opäť niesla v duchu zdravého životného štýlu, využívania rôznych aplikácií v boji proti obezite, výrobe domácich produktov a toto všetko bolo popretkávané vôňami úžasnej maďarskej gastronómie, pohostinnosti a bohatou históriou.

Zažili sme 5 úžasných dní, naplnených zážitkami zo spoločných aktivít, spoznávaním maďarskej metropoly a vzájomným obohacovaním sa. Po úvodnom vzájomnom zoznamovaní sa nasledovali prezentácie škôl, miest a krajín. Aplikácia kahoot zas preverila naše poznatky o zahraničných projektových partneroch. Víťazmi sme boli všetci, zvíťazilo priateľstvo, porozumenie a súdržnosť. Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacích aktivít sú vždy prehliadky škôl a vzájomné návštevy vyučovacích hodín. Všetkých zúčastnených zaujala história a architektúra hostiteľskej budapeštianskej strednej školy a obzvlášť našich študentov študijného odboru staviteľstvo.

Napriek tomu, že pochádzame z rôznych kútov Európy, používame anglický jazyk ako hlavný komunikačný prostriedok. Hostiteľská škola preto pre nás pripravila zážitkovú hodinu anglického jazyka, kde spolu s ostatnými maďarskými žiakmi preberali tematiku Veľkej noci. Z Budapešti sme odchádzali plní dojmov, nabití pozitívnou energiou a chuťou pokračovať v napĺňaní vízií projektu.

Vzdelávacej aktivity sa zúčastnili 4 žiaci 2.ročníka študijného odboru staviteľstvo a dve sprevádzajúce učiteľky. Realizácia projektu sa uskutočnila vďaka finančným prostriedkom EÚ.

Mgr. Katarína Mészárosová, projektová koordinátorka

KA229 - FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Buď fit, zdravší a štastnejší

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.