Vzdelávacia aktivita č. 4 - Taliansko

Autor: | Posted on:

September ako každý iný, a predsa pre našu školu netradičný. Leto sa pomaly premieňa na nádhernú, farbami obťažkanú jeseň a náš projektový tím si užíva posledné septembrové dni v slnečnej Lombardii. Začiatok školského roka sa na školách začína vždy rovnako, ale naša škola je výnimočná. Dokážeme skĺbiť tradičné s novým a nebojíme sa prijímať nové výzvy. Sme presvedčení, že škola nie sú len štyri steny, lavice a tabuľa. V škole sa rodí túžba prekonávať prekážky, rozvíja sa schopnosť byť tímovým hráčom, v škole získavame motiváciu spoznávať samých seba a máme podmienky na duchovný rast. Už druhý školský rok prebieha na našej škole projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý je zameraný na komplexný a harmonický rozvoj žiaka a spoluprácu medzi európskymi strednými školami. Témou 4. vzdelávacej aktivity bola Šťastná škola a šťastný život. Vďaka tejto aktivite sú žiaci schopní identifikovať seba podľa telesnej typológie, odhaľujú zdedené predispozície, ktoré majú vplyv na ich telesnú váhu. Určité časti vzdelávacej aktivity viedli k spoznávaniu rodinnej anamnézy a uvedomeniu si jej dôležitosti. Mnohé pohybové aktivity v prírode zas umožnili spoznávať ich vplyv na zdravie a kondíciu človeka. Počas tohto týždňa sme absolvovali prechádzky v blízkosti jazier Maggiore a Como, v prírodnej rezervácii Tradate sme spoznávali stredozemskú faunu a flóru, nakukli sme do tajov talianskej kuchyne a získali zaujímavé lekcie od skautov v kempe Dormeletto. Hodnoty Európskej únie sú založené na rešpekte, tolerancii a úcte. Tieto hodnoty, ktoré nás robia lepšími Európanmi sa nám darí rozvíjať práve vďaka projektom programu Erasmus+. Finančné prostriedky, ktoré z projektov získavame, investujeme s cieľom pomáhať mladej generácii rásť v kognitívnej i emocionálnej oblasti , plniť ich sny a odovzdávať ďalej myšlienky a vízie európskej vzájomnosti.

Vzdelávacej aktivity v Tradate, Taliansku sa zúčastnilo 30 žiakov a 15 učiteľov. Účastníci projektu pochádzali z Maďarska, Lotyšska, Francúzska, Turecka, Talianska a zo Slovenska.

Hostiteľskou školou bola ISISS Don Milani Tradate, Taliansko. Náš projektový tím tvorilo 6 žiakov druhého ročníka a 2 učiteľky.

Mgr. Katarína Mészárosová, projektová koordinátorka

KA229 - FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR
Buď fit, zdravší a štastnejší

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.